Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

wbiec, wbiegać (po schodach), (po)pędzić/(po)gnać na górę;