Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

wyciągnąć / wyciągać pochopne wnioski;