Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

natychmiast przewieźć do szpitala, natychmiast odwieźć do szpitala;