Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

ponaglić / ponaglać kogoś do czegoś;