Słownik audio-video Montevideo

kopia szybka, wykonana tego samego dnia którego została nakręcona, pierwsza kopia robocza