Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sterta śmieci; pryzma kompostowa;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

gruzowisko

Słownik środowiska angielsko-polski

hałda śmieci

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

sterta śmieci