Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

zsyp na śmieci;

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'röbIS Su: tn Zsyp (na śmieci) The new building has had new heating systems fitted, along with new lifts, and a rubbish chute (W nowym budynku zainstalowano nowy system grzewczy, nowe windy oraz zsyp na śmieci) - BBC Online Service (2001) Diving down the rubbish chute we'll be OK (Gdy spadniemy w dół zsypu, nic nam się nie stanie) - Morcheeba (2002)

Słownik nieruchomości angielsko-polski

zsyp do śmieci