Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pojemnik na śmiecie

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kosz na śmieci

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'röbIS bInn Pojemnik na śmieci List some of the things that your family puts into the rubbish bin each week (Zróbcie listę rzeczy, które wasza rodzina każdego tygodnia wkłada do pojemnika na śmieci) - BBC Online Archive (2002) Willie Fulgear found all of the statuettes in a rubbish bin (Willie Fulgear znalazł wszystkie statuetki w pojemniku na śmieci) - BBC Online Archive (2002)

Słownik środowiska angielsko-polski

kubeł na śmieci pojemnik na śmieci

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But this does not sort out the root of the problem, in that this is a policy that deserves to be consigned to the rubbish bin.
Lecz nie rozwiązuje to sedna problemu, a więc jest to polityka, którą powinno się umieścić w koszu na śmieci.

statmt.org

Throw your sweater into the rubbish bin and head straight for the train station.
Wrzucisz sweter do kosza na śmieci i pójdziesz prosto na dworzec.

Why did you hide in the rubbish bin?
Dlaczego ukrywać się w śmietniku?

But this does not sort out the root of the problem, in that this is a policy that deserves to be consigned to the rubbish bin.
Lecz nie rozwiązuje to sedna problemu, a więc jest to polityka, którą powinno się umieścić w koszu na śmieci.