Słownik techniczny angielsko-polski

pudło klapowe z klapami zewnętrznymi stykającymi się