Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

wjechać do sklepu samochodem przez okno;