Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

kąt pochylenia

Słownik techniczny angielsko-polski

kąt natarcia