Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

lost paradise, lost Eden
(J. Milton) Paradise Lost