Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

matematyka podnosić do potęgi;

Słownik techniczny angielsko-polski

podnieść do potęgi