Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

przyroda las deszczowy/tropikalny;

Wordnet angielsko-polski

(a forest with heavy annual rainfall)
las deszczowy
synonim: rainforest

Słownik środowiska angielsko-polski

las deszczowy