Słownik techniczny angielsko-polski

rdzeń chłodnicy