Słownik techniczny angielsko-polski

przejście bezpromieniste