Słownik audio-video Montevideo

prowadzić ostrość przyciskiem lub pierścieniem