Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

przyroda jama/nora królicza;