Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) antena pokojowa w kształcie litery V;

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'r{b@t Irzn Telewizyjna antena pokojowa (w kszta3cie litery V) You just need one of them rabbit ears and you'll be fine (Potrzeba ci tylko anteny pokojowej i wszystko bedzie gra3o) - Student University of Tennessee (1999) We don't get very good reception with these rabbit ears (Odbiór nie jest za dobry z t1 anten1 pokojow1) - Student University of Alabama (1999)

Wordnet angielsko-polski

(an indoor TV antenna
consists of two extendible rods that form a V)
dipol załamany, antena typu V

Słownik audio-video Montevideo

dosłownie: uszy królika, telewizyjna antena pokojowa