Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Abbreviation) prace badawczo-rozwojowe;

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

When there were collapses in their GDP, the public sector investment in R&D went up.
W okresach spadku PKB, nakłady sektora publicznego na badania i rozwój rosły.

statmt.org

Today, the Boeings and the Lockheeds don't spend a dollar of their own money in R&D.
Boeing i Lockheed nie wydają z własnej kieszeni ani dolara na badania i rozwój.

TED

You are doing great work on the energy issue, as well as on R&D and innovation.
Robicie dobrą robotę w sprawie energetyki, badań i rozwoju oraz innowacji.

statmt.org