Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) research and development prace badawczo-rozwojowe

Nowoczesny słownik języka angielskiego

skrót od research and development badania zwiazane z rozwojem