Wordnet angielsko-polski

(a curve or surface whose equation (in Cartesian coordinates) is of the second degree)
kwadryka
synonim: quadric

Słownik techniczny angielsko-polski

powierzchnia drugiego stopnia, kwadryka