Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika przedział dla podróżnych, przedział pasażerski;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przedział pasażerski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

If you saw the 1959 ... This is what it would feel like in the passenger compartment; that's acceleration profile.
Jeśli widzieliście 1959 -- tak byście się czuli w kabinie dla pasażerów. ~~~ To jest profil przyspieszenia.

TED

Each piece of Main Luggage placed in the luggage compartment must be marked by the Passenger with a luggage label.
Każda sztuka bagażu podstawowego przewożona w luku bagażowym musi być oznakowana przez pasażera etykietą bagażową.

polskibus.com