Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

falling prostrate, prostrating oneself, prostration