Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

legal protection, protection of law