Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

participating bond, profit sharing bond