Słownik polsko-angielski

presence
~ nieprzyjaciela - enemy presence
~ obcych wojsk - presence of foreign troops
~ śladowa - (np. środka bojowego) residual presence
~ wojskowa - military presence

Wordnet polsko-angielski

(the state of being present
current existence
"he tested for the presence of radon")
presence
synonim: pobyt
synonim: bytność

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

presence, attendance
(istnienie) existence
sprawdzanie listy ~ści roll-call
w czyjejś ~ści in sb's presence

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U presence; attendance: lista ~ci attendance list; sprawdzać ~ to check attendance; to call the roll

Uniwersalny słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f presence
existence
w czyjejś obecności - in sb’s presence
lista obecności - roll, attendance record (list)
odczytać listę obecności - to call the roll
odczytanie listy obecności - rollcall

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

f 1. attendance 2. presence lista ~ci list of attendance, sheet of attendance, list of thoe present, attendance list w ~ci świadków in the presence of witness

Słownik medyczny polsko-angielskiIwona Kienzler

presence n

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INHERENCE

INHERENCY

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielskiAnna Słomczewska


1. attendance
2. presence

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

presence

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski2003, Krzysztof Czekierda

presence~ śladowych ilości metali ciężkich presence of trace amounts of heavy metals

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

assistance

attendance