Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

finanse pieniądz w obiegu lub depozyty na żądanie;

Wordnet angielsko-polski

baza monetarna
synonim: monetary base
synonim: base money
synonim: money base
synonim: high-powered money
synonim: reserve money