Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

opowieść o narodzeniu, relacja o narodzeniu