Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'ker@sin " l{nt@rnn Lampa naftowa Kerosene lanterns were more common (Częściej spotykało się lampy naftowe) - Miami Herald (1998) With no electricity, we use kerosene lanterns (Nie ma elektryczności, używamy lamp naftowych) - Washington Post (1999)