Nowoczesny słownik angielsko-polski

lampa naftowa

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'ker@sin l{mpn Lampa naftowa Jane sitting in her tent, writing in a journal by the light of a kerosene lamp (Jane siedzi w namiocie i pisze dziennik przy świetle lampy naftowej) - Minneapolis-St.Paul Star Tribune (2000) A Clarion County coroner said a kerosene lamp is presumed to be the cause of Thursday's fire (Koroner hrabstwa Clarion stwiedził, że czwartkowy pożar mogła spowodować lampa naftowa) - Cincinnati Post (2000)

Wordnet angielsko-polski

(a lamp that burns oil (as kerosine) for light)
lampa naftowa
synonim: oil lamp
synonim: kerosine lamp