Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a discussion of selling techniques between a trainee salesman and the person who is training him - dyskusja na temat różnych strategii sprzedaży prowadzona pomiędzy sprzedawcą praktykantem a osobą przeprowadzającą szkolenie
If you have any problem you should take it up with your sales trainer during the kerbside conference.