Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a) an unofficial market in which securiies are bought and sod after hours (e.g. after the Stock Exchange has closed for the day) ~- nie-oficjalny rynek, gdzie papiery wartościowe są sprzedawane i ku-powane po zamknięciu giełdy
b) a market for securities that are not quoted or dealt in on the Stock Exchange - pozagiełdowy (wolny) rynek papierów wartościowych
You can buy these shares on kerb market at after-hours price.