Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) finanse rynek pozagiełdowy; wolny rynek walorów, rynek nieoficjalny;