Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

ładunki denne, ładunki balastujące