Słownik techniczny angielsko-polski

klin styczny kwadratowy