Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dosł. i przen. beczka prochu