Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

czuwanie
adj. czuwający