Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes spółka akcyjna;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

towarzystwo akcyjne

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

"
dZOInt-'stAk "
kömp@nin Spółka akcyjna Adam Smith opposed what he called the joint-stock company, arguing that hired managers would not work zealously for firms they did not own (Adam Smith przeciwny był temu, co nazwaliśmy spółką akcyjną, argumentując, że zatrudnieni w niej menedżerowie nie będą z zapałem pracować dla firmy, która nie jest ich własnością) - Time (1980)

Wordnet angielsko-polski

(a company (usually unincorporated) which has the capital of its members pooled in a common fund
transferable shares represent ownership interest
shareholders are legally liable for all debts of the company)
spółka akcyjna, S.A.

Słownik internautów

spółka akcyjna