Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

Wspólny Komitet Ministerialny Gubernatorów Banku ©wiatowego i MFW ds. Przekazania Zasobów Realnych Krajom Rozwijającym się