Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

"dZOInt 'Án@zn Dyplom uniwersytecki z dwóch (lub więcej) dziedzin naukowych; podwójny dyplom I decided to change to joint honours in Marine Biology and Oceanography (Postanowiłem dokonać zmiany i robić dyplom jednocześnie z biologii morza i oceanografii) - BBC Online Service (2001)