Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

Wspólny Europejski Torus (JET)