Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

wstąpić do klubu, zapisać się do organizacji;