Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

św. Jan; apostoł miłości; (symbol biblijny) orzeł