Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

Nieobecność Johna aż nadto rzucała się w oczy.;