Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

Jan Vianney (1786-1859)