Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

Jan Złotousty, Jan Chryzostom