Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

św. Jan Chrzciciel;

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

Jan Chrzciciel