Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

Jan Nepomucen (c.1350-1393)