Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

Jan Kanty (1390-1473)